INTEGRITETSPOLICY

 

Till: Medlemmar i Varbergs Tennisklubb

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordningen GDPR ( General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska PUL ( personuppgiftslagen). GDPR syftar till att stärka dataskyddet för personer inom EU och ställer högre krav på oss som organisation och vår behandling av dina personuppgifter. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy som du kan läsa här nedan. I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram ett dokument som mer detaljerat beskriver innebörden av den nya dataskyddsförordningen och som vi som medlemmar i RF helt ställer oss bakom. Dokumentet heter ”behandling av personuppgifter uppförandekod för idrottsrörelse, som du kan läsa på adress http://www.rf.se/Personuppgifter

Vad vi gör
För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet på ett rationellt och lämpligt sätt måste vi ha era personuppgifter.

Personuppgifterna används för att löpande kunna administrera medlemsregistrering, träningsverksamhet, tävlingsverksamhet, bokning av tider, kommunikation till medlemmar men även ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter, bokningstider, tennisskola, tävlingsavgifter m.m.

Personuppgifter används även för att ansöka om bidrag hos Riksidrottsförbundet genom idrottonline samt hos stat och kommun.

Vilka får tillgång till din information (tredje part) 

Endast individer med en ledarfunktion får tillgång till att se din information. Om föreningen vid något enstaka tillfälle, förutom ovan angivna, måste dela dina personuppgifter med tredje part kommer du informeras om detta. Du kan när som helst på bokatennis.nu eller idrottonline.se, se vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Saknar du eller har glömt lösenord kan du maila oss till info@varbergstennisklubb.se

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Om du avregistrerar dig från våra tjänster eller utträder ur föreningen tar vi bort dina personuppgifter efter en period av ca 3 år och därefter raderar dem. Detta för att vår uppföljning med bl.a. rapportering till Riksidrottsförbundet ska kunna fungera.

Om du vill veta mer
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i våra system om dig och du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om det skulle visa sig vara felaktiga, inaktuella eller om du bara önskar så. Kontakta oss via vår hemsida varbergstennisklubb.se.

 

 

Styrelsen Varbergs Tennisklubb